Notariusz

Podręcznik prawa dla notariuszyNotariusze, to jedna z grup zawodowych prawników. W ramach wykonywania swoich obowiązków funkcjonują oni jako osoby zaufania publicznego i korzystają z ochrony, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Nie jest to jednak klasyczny zawór prawniczy, ponieważ nie wykonują oni usług w takim sensie, jak robi to adwokat czy radca prawny. Zamiast tego ich domeną są czynności notarialne, z pośród których kilka przykładów wymieniliśmy poniżej:

 

Czynności notarialne

  • Sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisu.
  • Sporządzanie aktów notarialnych.
  • Sporządzanie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejsc.
  • Sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisu.
  • Sporządzanie protestów weksli i czeków.
  • Sporządzanie poświadczeń daty okazania dokumentu.
  • Sporządzanie poświadczeń poświadczeń zgodności okazanego dokumentu z jego odpisem, kopią lub wyciągiem.
  • Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych.
  • spisywanie protokołów np. walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółek.
  • Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

A to oczywiście jeszcze nie wszystkie czynności, do których realizacji przygotowane są kancelarie notarialne. Są one niezwykle ważnymi elementami systemu prawnego większości państw, w których prawodawstwo czerpie z rozwiązań znanych ze starożytnego Rzymu. Za swoje usługi Notariusze pobierają opłatę, jest to tak zwana taksa notarialna. Jej wysokość jest regulowana przez ministerstwo i zależy również od rodzaju czynności oraz często też wartości jej przedmiotu.

 

Podstawą prawną działania notariuszy w Polsce, jest ustawa Prawo o notariacie z lutego 1991 roku. Wprowadziła ona rozwiązania podobne do tych, które funkcjonują w innych państwach zachodnich, w PRL-u bowiem ten zawód prawniczy został upaństwowiony, a wspomniana ustawa wprowadziła znów możliwość działalności prywatnej w tej dziedzinie. Aby dołączyć do grona notariuszy trzeba wcześniej skończyć studia prawnicze, a następnie odbyć kilkuletnią aplikację notarialną oraz po jej zakończeniu zdać egzamin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz